Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Erfarenhet och utveckling

Bergsundet äger, utvecklar och förvaltar hyresrätter, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter i Sverige.

Några av våra aktuella projekt

Kv. Lärkan i Strängnäs

  • Antal lägenheter: 42
  • Byggstart: Hösten 2021
  • Inflyttning: Våren 2023
Läs mer om projektet

Kv. Kavringen 2 i Hökarängen

  • Antal lägenheter: 96
  • Byggstart: Våren 2018
  • Inflyttning: Vintern 2019/2020
Läs mer om projektet

Kv. Porsen 1 i Nyköping

  • Antal lägenheter: 152
  • Byggstart: Våren 2019
  • Inflyttning: Våren 2020
Läs mer om projektet