Förstå läget.Förbättra läget.Gilla läget.Bergsundet

Erfarenhet och utveckling

Bergsundetgruppen är en privatägd grupp av fastighetsägar- och fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet sedan 70-talet.

Några av våra aktuella projekt

Kv. Lärkan i Strängnäs

  • Antal lägenheter: 42 lgh
  • Byggstart: Våren 2022
  • Inflyttning: Sommaren 2023
Läs mer om projektet

Kv. Kungsfiskaren
i Strängnäs

  • Antal lägenheter: 111 lgh
  • Byggstart: Hösten 2021
  • Inflyttning: Våren 2023
Läs mer om projektet

Kv. Älvdansen i Enköping

  • Antal lägenheter: 154 lgh varav 62 st trygghetsboenden
  • Byggstart: Hösten 2021
  • Inflyttning: Sommaren 2023
Läs mer om projektet