Förstå läget.Förbättra läget.Gilla läget.Bergsundet

Nyheter

Hög tid att skapa områden vi själva vill bo i

  • Postad oktober 16, 2017

Jag vet, det låter självklart. Men jag hävdar att det finns utrymme för förbättringar och förändringar i hur vi samhällsutvecklare arbetar och tänker.
Innan jag går in på vad jag anser behöver förändras, ska jag berätta om hur jag ser på hållbara samhällen.

Min utgångspunkt är människans behov. Jag vill undvika att använda mig av behovspyramider då de i stort saknar utrymme för människans skiftande behov beroende på bakgrund, kultur och uppväxt. Vi bör istället studera detta utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv då man betydligt enklare och tydligare kan se vilka krav som behöver uppfyllas för att lyckas att skapa hållbara miljöer.

Jag har valt att fokusera på fem punkter som jag tror har störst inverkan på hållbarheten:

  1. Trygghet – I en stad behövs trygghet. Trygghet nås ofta genom liv och rörelse under både dag och natt. Därför har varierade verksamheter under dygnet positiv inverkan på vår trygghet.
  2. Tillhörighet – Nyskapade områden (inte bara bostäderna) behöver sin unika karaktär och människorna som bor där behöver kunna identifiera sig med området – känna tillhörighet.
  3. Förenklad vardag – Människors vardag måste göras så enkel som möjligt. Detta avser inte bara transport till och från arbete, skola och förskola utan också shopping, friskvårdsaktiviteter och social samvaro.
  4. Samspel – Ett grundläggande behov hos människor är interaktion med andra individer. Vi mår generellt bra av att ses och prata; kanske över en kopp kaffe, kanske över en match boule.
  5. Gröna miljöer – Vi behöver gott om platser för verksamheter som uppmanar och ger förutsättningar för ett aktivt liv i naturen. Kan aktiviteterna äga rum på platsen där man bor är chansen stor till både välmående människor och områden.

Vad är lösningen då? Givetvis finns det inget svar som kan tillämpas på alla platser som utvecklas. Men det är inte bara stadens och kommunens ansvar att arbeta utifrån ett helikopterperspektiv. Även vi samhällsutvecklare måste ta vårt ansvar. Vi behöver bli mer proaktiva avseende hållbart byggande samt behöver vara med och driva utvecklingen om vad som faktiskt är hållbart. Vi utvecklare behöver genom kort- & långsiktiga samarbeten gå ihop och skapa schyssta samhällen där människor mår bra och där alla får plats.

Kort sagt, skapa områden vi själva vill bo i och/eller besöka!
Bergsundet Development är redo. Är ni?

Med hopp om förändring och en fortsatt diskussion om att skapa ett Sverige i världsklass

Johan Perslow
Bergsundet Development AB