Förstå läget.Förbättra läget.Gilla läget.Bergsundet

Nyheter

Bergsundet får ytterligare markanvisning för trygghetsboende och hyresrätter

  • Postad oktober 22, 2019

Bergsundet har fått en markanvisning för cirka 60 trygghetsboendelägenheter och 120 hyreslägenheter i området Älvdansen i Enköping. Fastigheten Romberga 23:58 har laga kraft-vunnen detaljplan och bygglovshandlingar är under framtagande. Produktionsstart beräknas ske Q1 2020 och första inflyttning efter årsskiftet 2021.

Johan Perslow kommenterar markanvisningen:
Enköping är en jätteintressant välskött stad med stabil befolkningstillväxt. Området Älvdansen är i våra ögon ett toppenläge med både skola, handel och centralstation som närmsta grannar. När området är färdigutvecklat kommer Bergsundet levererat prisrimliga boenden till Enköpingsborna. I vanlig ordning byggs husen med högsta möjliga miljöfokus genom stommaterial av korslimmat trä och energianvändning i nivå med Passivhusstandard.

Med detta projekt i portföljen kommer Bergsundet att produktionsstarta mer än 300 hyreslägenheter under 2020.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Perslow, Bergsundet Development AB
Tel: 0700-88 71 21
E-mail: johan@bergsundet.se 

Bergsundet Development AB är en del av Bergsundetgruppen – som ägt och förvaltat hyresfastigheter i snart 50 år.