Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Stockholm

Kv. Kavringen 2 i Hökarängen

  • Antal lägenheter: 96
  • Byggstart: Våren 2018
  • Inflyttning: Vintern 2019/2020
Läs mer om projektet

Kv. Wättingebacken i Tyresö

  • Antal lägenheter: 90
  • Byggstart: Hösten 2020

  • Inflyttning: Vintern 2021/2022
Läs mer om projektet