Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Nyköping

Kv. Porsen 1 i Nyköping

  • Antal lägenheter: 152
  • Byggstart: Våren 2019
  • Inflyttning: Hösten 2020
Läs mer om projektet