Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Nyköping

Porsen

  • Antal lägenheter: 152
  • Byggstart: Våren 2019
  • Inflyttning: Våren 2020
Läs mer om projektet