Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Strängnäs

Kv. Kungsfiskaren i Strängnäs

  • Antal lägenheter: 112
  • Byggstart: Våren 2020
  • Inflyttning: Sommaren 2021
Läs mer om projektet