Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Enköping

Kv. Älvdansen i Enköping

  • Antal lägenheter: Ca 170 lgh varav ca 60 st trygghetsboenden

  • Byggstart: Våren 2020

  • Inflyttning: Våren 2021
Läs mer om projektet