Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Nyheter

Bergsundet får markanvisning i Stockholm

  • Postad januari 31, 2020

Bergsundet har vunnit en markanvisning inom utvecklingsområdet Årsta, närmare bestämt etapp 5.

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 6 000 nya bostäder. Det blir blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. I juni 2018 startade arbetet med markförberedelser för de första bostadskvarteren. Inom Årstafältets etapp 5 planeras det för totalt tio bostadskvarter och 955 bostäder.

Bebyggelsen i etapp 5 är tänkt att uppföras 2026-2029. Detaljplaneprocessen för etappen påbörjas under 2020 och behöver vara avslutad 2023.

Johan Perslow, VD Bergsundet Development AB kommenterar:

Det är riktigt skoj för oss på Bergsundet att vinna framgång på hemmaplan! Vi ser nu fram emot att köra igång planarbetet för att sedan skapa prisrimliga, fina och hållbara bostäder – hållbara ur både ett miljö samt socialt perspektiv - i Årsta.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Johan Perslow, Bergsundet Development AB
Tel: 0700-88 71 21
E-mail: johan@bergsundet.se 

OM BERGSUNDET

Bergsundet har i snart 50 år ägt och förvaltat fastigheter i Stockholm. Verksamheten består även av nyproduktion av hyresrätter, vård- & omsorgsboenden och samhällsfastigheter med fokus på Sverige. Vår utgångspunkt är att utveckla miljömässiga och resilienta stadsmiljöer med extra stort fokus på möten mellan människor och trygghet.