Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Skellefteå

Erikslid

  • Antal lägenheter: 161 lgh
  • Byggstart:Våren 2021
  • Inflyttning:Sommaren 2022
Läs mer om projektet