Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Om oss

Erfarenhet och utveckling

Bergsundet äger, utvecklar och förvaltar hyresrätter, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter i Sverige. I våra fastigheter vill vi att hyresgästerna bor kvar länge. Därför väljer vi alltid kvalité och långsiktighet för att skapa en bra boendemiljö.

Vi tror på en ökad trivsel genom delaktighet och engagemang där vi ser på boendet ur ett bredare helhetsperspektiv.

Våra hyresgäster ska inte bara trivas i sina lägenheter, för oss är området, innegårdar och gemenskapen grannar emellan lika viktig.