Förstå läget.Förbättra läget.Gilla läget.Bergsundet

Hållbarhet

Hållbart byggande

Minst 50% i trä

I ett klimatperspektiv är den moderna träbyggnadstekniken överlägsen övriga byggtekniker - trä ger goda förutsättningar för en arkitektur med hög kvalitet och precision samtidigt som materialets karaktär ger vackra detaljer och täta hus med låg energiförbrukning. Med hjälp av träbyggande kan CO2-utsläppen minimeras innan, under och efter produktionen. Att uppföra projekt i trästomme ligger i linje med vår affärsstrategi och stämmer överens med målen för FN:s Agenda 2030.

Trygg boendemiljö

Var sjätte svensk saknar idag en riktig vän

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är lika farligt som rökning och inaktivitet. Vår övertygelse är att vi som bostadsutvecklare kan skapa mycket mer än bara en bostad. Med hjälp av arkitekter, samhällsplanerare och beteendevetare har vi tagit fram en modell för hur huset du bor i kan stötta ett socialt liv. Vår skräddarsydda utbildning ”Neighbourhood Academy” är till för att ge de nyinflyttade hyresgästerna förutsättningar för att skapa gemenskap, trygghet och samtidigt lyfta hyresrättens status. Alla våra hyresgäster ska uppleva en känsla av sammanhang vilket är av betydande vikt för trygghet, hälsa och välbefinnande.