Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Förvaltning

Ett axplock ur våra befintliga fastigheter och utvecklade projekt

Bergsundet har i snart 50 år ägt och förvaltat hus i Sverige. 
Utöver vår omfattande nyproduktion satsar Bergsundet på underhåll och uppgradering med hållbara material- & byggnadsmetoder samt energioptimering, på så vis skapar vi sunda och trivsamma boendemiljöer. Vi vill att våra hyresgäster ska känna att vi tar ansvar för våra hus, idag och i morgon. Därför anlitar vi en professionell extern förvaltning genom Nytorget Fastigheter AB som är specialiserade på bostadsfastigheter.

Har ni frågor som rör fastigheterna, vänligen kontakta Nytorget.

Tel: 08-640 08 00

E-mail: info@nytorget.se

Hemsida: www.nytorget.se