Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Alla projekt

Kv. Kavringen 2 i Hökarängen

 • Antal lägenheter: 96
 • Byggstart: Våren 2018
 • Inflyttning: Vintern 2019/2020
Läs mer om projektet

Kv. Porsen 1 i Nyköping

 • Antal lägenheter: 152
 • Byggstart: Våren 2019
 • Inflyttning: Våren 2020
Läs mer om projektet

Kv. Kungsfiskaren i Strängnäs

 • Antal lägenheter: 112
 • Byggstart: Våren 2020
 • Inflyttning: Sommaren 2021
Läs mer om projektet

Kv. Älvdansen i Enköping

 • Antal lägenheter: Ca 170 lgh varav ca 60 st trygghetsboenden

 • Byggstart: Våren 2020

 • Inflyttning: Våren 2021
Läs mer om projektet

Kv. Wättingebacken i Tyresö

 • Antal lägenheter: 90
 • Byggstart: Hösten 2020

 • Inflyttning: Vintern 2021/2022
Läs mer om projektet