Bergsundet – vi ger dig goda grannar, trivsel och trygghet

Intresseanmälan

Fullständigt namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Bostäderna fördelas efter att anmälan skett ovan. Den som först har anmält sig blir först erbjuden en lägenhet och sedan följs detta i kronologisk ordning.

Krav på hyresgästen:

Om bostad innehas kräver hyresvärden att uppsagt hyreskontrakt alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas.

  • Hyresvärden accepterar inte omfattande betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
  • Hyresvärden har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten. Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, enligt Boverkets norm.
  • Hyresvärden kräver ett familjebevis som du beställer hos Skatteverket.
  • Betryggande betalningsförmåga i förhållande till lägenhetens hyra. Prövning kan komma att göras efter Konsumentverkets riktlinjer
  • Varaktig inkomst minst sex månader fram från inflyttningsdatum. Som inkomst räknas till exempel tillsvidareanställning: visstidsanställning, långtidsvikariat, egen enskild firma, eget AB, inkomst av kapital, frilansuppdrag, projektanställning, a-kassa, pension, aktivitetsersättning, sjukersättning eller motsvarande. Inkomsten kan kompletteras med barnbidrag, föräldrapenning, studiebidrag, bostadsbidrag och bostadstillägg.